Fondens historie

Ulsted Sparekasse blev grundlagt i 1874 og var en selvstændig sparekasse i godt 134 år i Ulsted og omegn. Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2008 blev Ulsted Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stiftede Ulsted Sparekasse fonden Ulsted Sparekasses Fond, der i 2010 ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Ulsted.

Fondens grundkapital udgør 60 millioner kroner, som er indbetalt kontant.

Fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Danmark.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Ulsted Sparekasses virkeområde.