Fondens bestyrelse

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Ulsted Sparekasse samt direktøren i Ulsted Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.

Bestyrelsens sammensætning

Jesper Olsen Batsberg (formand)Ulsted, 9370 Hals
Ole Steen Jensen (næstformand)9370 Hals
Tina Rebsdorf SimonsenUlsted, 9370 Hals
Agnethe Kjær JakobsenUlsted, 9370 Hals
Jens Koldkjær9362 Gandrup
Hans Ole PedersenUlsted, 9370 Hals
Karsten Olsen9370 Hals
Christian Thurah Nielsen9400 Nørresundby