Lokale penge, der gør gavn

Gandrup Borgerforening
VGH Håndbold
Gandrup Gymnastikforening
VHG Gymnastik
Julebelysning i Vester Hassing
Vester Hassing Gymnastik- og Idrætsforening
Ulsted Møllelaug
Fantastiske Hou

Sparekassen Danmark Fonden Ulsted er en selvstændig fond, der blev stiftet i forbindelse med sammenlægningen mellem Ulsted Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel i 2008, og som efterfølgende skiftede navn til Sparekassen Danmark Fonden Ulsted i forbindelse med fusionen mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank i 2021. Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for det tidligere Ulsted Sparekasses virkeområde. Vi er stolte af vores arv og engagerede i at fortsætte vores støtte til lokalsamfundet.

Seneste nyt

Søg om støtte til dit projekt

Fondens uddelingsområder