Om Sparekassen Danmark Fonden Ulsted

Ulsted Sparekasse blev grundlagt i 1874 og var en selvstændig sparekasse i godt 134 år i Ulsted og omegn. Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2008 blev Ulsted Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stiftede Ulsted Sparekasse fonden Ulsted Sparekasses Fond, der i 2010 ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Ulsted.

Fondens grundkapital udgør 60 millioner kroner, som er indbetalt kontant.

Fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Danmark.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Ulsted Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Ulsted Sparekasse samt direktøren i Ulsted Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.

Bestyrelsens sammensætning

Ole Steen Jensen (formand)9370 Hals
Jesper Olsen Batsberg (næstformand)Ulsted, 9370 Hals
Tina Rebsdorf SimonsenUlsted, 9370 Hals
Agnethe Kjær JakobsenUlsted, 9370 Hals
Jens Koldkjær9362 Gandrup
Hans Ole PedersenUlsted, 9370 Hals
Karsten Olsen9370 Hals
Christian Thurah Nielsen9400 Nørresundby